PLAGGHANTERING

Plagghanteringssystem

Vad är viktigt för dig och din arbetsplats?

Ett professionellt och automatiserat hanteringsystem som ger den anställde tillgång till rena arbetskläder, i rätt storlek och i rätt tid. Alla dagar året runt. Ger även möjlighet att förse extrapersonal och tillfälliga besökare med lämplig avsedd klädsel.

Varför?

För att möta marknadens ökade krav på sänkta kostnader, bättre tillgänglighet av rena arbetskläder och högre ställda krav på att följa hygien- och miljöregler finns vi med som en del i logistikkedjan för att förbättra och underlätta hanteringen.

För vem?

  • Arbetsgivaren –  förutsättningar skapas för att kunna säkerställa uppsatta ekonomi-, hygien -, och miljömål genom en väl dokumenterad bytesfrekvens
  • Arbetstagaren  – ges bättre möjlighet till tillgång på arbetskläder och valfrihet att själv kunna bestämma när kläderna skall hämtas ut.

I samverkan med vår samarbetspartner Elis.

 

DELPRODUKTER
Unimat

UNIMAT™

Check-In

Använda arbetsplagg returneras enkelt genom inkastluckan på returenheten. Avregistrering sker direkt på användarens personliga plaggkonto och nya rena kläder kan hämtas ut.