Q-Lock

Tillgång 24/7

Lagring

Automaten består av 1 st Master med display med 5 st större förvaringsboxar alternativt med 10 st mindre förvaringsboxar.

Till Mastern kan sedan upp till 32 st moduler, så kallade Slaves, anslutas. De finns i två olika utföranden med 6 st respektive 12 st förvarings-boxar.

Användning

Användaren loggar in med sitt ID-kort och väljer lucka på displayen. Vald lucka låses upp och användaren kan plocka ut sin artikel. Databasen registrerar uttaget på användaren och tillgängligt artikelsaldo uppdateras.

Användarfrekvens och statistik finns tillgänglig via ett användarvänligt webbgränssnitt. Genom att anpassa informationen finns alla möjligheter att optimera automaten i rätt tid och med rätt artiklar.

Automaten ger hög servicegrad till användarna då de har tillgång till artiklarna dygnet runt.

DYGNET RUNT ACCESS

Q-Lock erbjuder en hög servicenivå till användarna på grund av dess 24-timmars tillgänglighet.

TRACK AND TRACE

Användarfrekvens och statistik finns tillgänglig via ett användarvänligt webbgränssnitt.

FLEXIBEL

Personliga eller generiska fack. En eller flera artiklar per fack. 

SKALBARA LÖSNINGAR

En masterenhet kan förlängas med 32 slavenheter av olika storlekar.

Produktvideo

Produktinformation

null

Q-Lock Datablad

OLIKA SÄTT ATT KOMBINERA Q-LOCK

null

Master 5 / Master 10

För varje 32 slavenheter, krävs en masterenhet  Flera masterenheter kan kombineras och användas tillsammans.

null

Slave 6 / Slave 12

Slavenheter med antingen 6 stora fack eller 12 små fack. Se datablad för dimensioner på facken.

*En masterenhet krävs per enhetsgrupp