Q-Spin

Tillgång 24/7

Lagring

Automaten innehåller 10 st silos dvs lagrings-utrymmen där artiklarna manuellt laddas in genom att staplas ovanpå varandra. Varje automat har anpassningsbara silos och justeras efter artiklarnas behov av utrymme.

Användning

Användaren loggar in med sitt ID-kort och väljer artikel på displayen. Utleverans sker och användaren plockar ut den valda artikeln genom frontluckan. Databasen registrerar uttaget på användaren och tillgängligt artikelsaldo uppdateras.

Användarfrekvens och statistik finns tillgänglig via ett användarvänligt webbgränssnitt. Genom att anpassa informationen finns alla möjligheter att optimera automaten i rätt tid och med rätt artiklar.

Automaten ger hög servicegrad till användarna då de har tillgång till artiklarna dygnet runt.

HÖG KAPACITET

Kapaciteten på en Q-Spin är ca 1000 skyddshandskar och påfyllning av nya handskar är en mycket enkel process.

GOD ÖVERSIKT

Allt hänger ihop via GIP-web, och förbrukningen kan ses i detaljerad vy, ända till individnivå. Statistikfunktioner ger en god överblick över efterfrågan och förväntad användningsfrekvens.

VAKUUMPLOCKARE

Genom den geniala designen på
vakuumplockaren så är tomma leveranser inte möjligt.

KONTINUITET

När Q-Spin upptäcker att handskar i en silo är på väg att ta slut, skickas en automatisk order för påfyllning till ansvarig påfyllare alternativt leverantören. 

Produktvideo

Produktinformation

null

Q-Spin Datablad