Q-Cabin

Tillgång 24/7

Smart bulk läsningsenhet

Beskrivning
Q-Cabin är en högpresterande UHF bulk läsare, avsedd för industriell användning.
Storleken på Q-Cabin är skräddarsydd för att passa alla standardvagnar.
Designen ger flexibilitet vid placeringen av Q-Cabin i dina lokaler.

Produktvideo

Produktinformation

null

Q-Cabin Datablad