Q-Gate

Tillgång 24/7

Automatiserad lagerhanteringssystem

Q-Gate är en avancerad RFID-baserad logistiksystem för lagerhantering i obemannade förvaringsutrymmen. Detta automatiserade system ger dina anställda tillgång till utrustning och arbetskläder 24 timmar per dag, året runt.

Q-Gate kan placeras nästan var som helst i kundens lokaler. Enheten kan installeras som en fristående version med ett förvaringsutrymme eller i befintliga dörröppningar i samband med existerande förvaringsutrymmen.

Flera system

Flera Q-Gate på olika platser kan kopplas som ett kluster till samma system. Detta ger möjlighet till användaren att få tillgång till flera Q-Gate system vid olika förvaringsutrymmen.

RFID

RFID taggar kan fästas fast på olika sätt vilket ger stort flexibilitet i de typer av föremål som kan förvaras genom Q-Gaten. Dessa unika RFID transponder möjliggör realtids lager och artikel status.

  • Q-Gaten har en separat servicelucka där endast admin eller super-user har åtkomst.
  • En eller flera Q-Gate kan användas till samma förvaringsutrymme.
  • Inladdning av artiklar tillbaka till förvaringsutrymmet kan ske genom Q-Gaten (detta rekommenderas bara för små mängder). För inladdning av större mängder, rekommenderas en handscanner eller Q-Cabin.

Produktvideo

Q-Gate Business Case with English subtitles.


Q-Gate Business Case with German subtitles.

Produktinformation

null

Q-Gate Datablad

Kombinera Q-Gate med våra övriga produkter!

null

Q-Soil

Q-Soilen är returenhet, främst för textilier, som kan användas för att komplettera Q-Gate eller användas som en fristående enhet. Q-Soil är en RFID-baserad enhet som läser artiklar när de släpps genom rännan. De skannade artiklar bearbetas sedan och deras status uppdateras genom Q-Web databasen

Q-Soil Datablad

null

Q-Cabin

Q-Cabin är en högpresterande UHF bulk läsare, avsedd för industriell användning. Utformad med dörrar på båda sidor för enkel genomgång. Storleken på Q-Cabin är skräddarsydd för att passa alla standardvagnar. Den har Hög skanningshastighet och precision som klarar av att läsa hundratals artiklar samtidigt.

Q-Cabin Datablad