Q-Lock RFID

Tillgång 24/7

Lagring

Automaten består av 1 st Master med display och RFID läsare med 4 st större förvaringsboxar alternativt med 8 st mindre förvaringsboxar.

Till Mastern kan sedan tilläggsmoduler anslutas. Dessa finns i två olika utföranden med 6 st respektive 12 st förvarings-boxar.

Användning

Användaren loggar in med sitt ID-kort och väljer lucka på displayen. Vald lucka låses upp och användaren kan plocka ut sin artikel. Databasen registrerar uttaget på användaren och tillgängligt artikelsaldo uppdateras.

Användarfrekvens och statistik finns tillgänglig via ett användarvänligt webbgränssnitt. Genom att anpassa informationen finns alla möjligheter att optimera automaten i rätt tid och med rätt artiklar.

Automaten ger hög servicegrad till användarna då de har tillgång till artiklarna dygnet runt.

DYGNET RUNT ACCESS

Q-Lock erbjuder en hög servicenivå till användarna på grund av dess 24-timmars tillgänglighet.

TRACK AND TRACE

Användarfrekvens och statistik finns tillgänglig via ett användarvänligt webbgränssnitt.

FLEXIBEL

Personliga eller generiska fack. En eller flera artiklar per fack. 

SKALBARA LÖSNINGAR

En Masterenhet kan utökas med Tilläggsmoduler i olika storlekar.

Produktvideo

Produktinformation

null

Q-Lock RFID Datablad

 Q-Lock