Q-Soil

Tillgång 24/7

Smart returenhet

Q-Soilen är returenhet, främst för textilier, som kan användas för att komplettera Q-Gate eller användas som en fristående enhet. Q-Soil är en RFID-baserad enhet som läser artiklar när de släpps genom rännan. De skannade artiklar bearbetas sedan och deras status uppdateras genom Q-Web databasen

Produktvideo

Produktinformation

null

Q-Soil Datablad