RFID

Systemlösningar med RFID

Med hjälp av RFID märkning på artiklar och produkter garanteras full spårbarhet och kontroll på lagerflödet. Tillgång och efterfrågan på artiklar kan lätt följas upp.

Det finns några olika varianter av teknik när man väljer RFID utrustning. Skillnaden mellan de olika teknikerna är bl a läsavstånd och hur många artiklar som läses och registreras åt gången.

Med RFID – mer möjligheter

Med RFID märkta artiklar genomförs inventering av lager mycket snabbt. Säkerheten och tidsbesparingen gör tekniken mycket attraktiv.

Vi hjälper er att anpassa lämplig utrustning till det behov som finns, oavsett om det gäller enklare system med bara några få enheter eller till större system där företagets affärssystem ska integreras.

Fördelar med RFID

Största fördelen med att använda RFID för identifiering och spårning ligger i själva hanteringen

  • Snabbt och effektivt
  • Minskade kostnader och ökad kvalitet
  • Snabb avkastning på investeringen
  • Identifiera många RFID artiklar på samma gång
  • Hitta enskilda artiklar från en grupp
  • Få kontroll på eventuellt svinn